FORSCHUNGSZENTRUM DER TIROLER LANDESMUSEEN

WETTBEWERB 2013

Sammlung und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen, Hall

offener Realisierungswettbewerb 2013

Auslober: Land Tirol